آخوند های خندان

 

آخوندهای خندانیم
ما دزدان ایرانیم
ما کشور ایران را
ارث پدر می دانیم
ما باید دانا باشیم
هوشیار و بینا باشیم
در دزدی از بیت المال
باید توانا باشیم
آزاد باشی غزه
آباد باشی لبنان
از بهر حفظ ملا
ویران بمانی ایران

 از وبلاگ  ورلد پرس

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *