آرین طاهرزاده 40 ساله و حیدرعلی 36 ساله

جزئیات سرویس مخفی جیل بایدن توسط دو مامور امنیت داخلی جعلی نفوذ کرده است که به پرسنل امنیتی هدایایی از جمله پنت هاوس سالانه 40000 دلار و تفنگ تهاجمی 2000 دلاری ریخته اند.
آرین طاهرزاده 40 ساله و حیدرعلی 36 ساله روز چهارشنبه به اتهام تظاهر به عنوان افسران جعلی امنیت داخلی بازداشت شدند.
ظاهراً هدف جلب رضایت خود با سرویس مخفی بود، اگرچه مشخص نیست که آنها امیدوار بودند از این کار چه چیزی به دست آورند.
از سال 2020، اسناد شارژ ادعا می کنند، آنها به ماموران سرویس مخفی آپارتمان های مجلل اجاره ای رایگان، لوازم الکترونیکی پیشرفته و تجهیزات پلیسی ارائه کردند.
در یک مورد، طاهرزاده حتی به یکی از اعضای امنیتی جیل بایدن بانوی اول آمریکا یک تفنگ تهاجمی 2000 دلاری را پیشنهاد داد.
و در دیگری، آنها یک آپارتمان پنت هاوسی به ارزش بیش از 40000 دلار در سال به یک نماینده دادند.
با ادامه تحقیقات، چهار عضو سرویس مخفی اکنون به مرخصی سپرده شده اند