اخراج یک دانشجوی بهائی از دانشگاه زاهدان

شکوفه مودی، شهروند بهائی و دانشجوی ترم اول مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه پیام نور زاهدان بعلت اعتقاد به دین بهائی از این دانشگاه اخراج شد.

بنابر گزارش سامانه «خانه حقوق بشر ایران»، شکوفه مودی در تاریخ ۱۰ دی ماه، از سوی دانشگاه، نامه ای دریافت می کند که مضمون نامه از اخراج ایشان از دانشگاه خبر می دهد. روز بعد وی به دفتر دانشگاه مراجعه و علت ارسال این نامه و اخراج خود را جویا می شود.

مسئولین دانشگاه از ایشان می خواهند که به حراست مراجعه کرده و از آنجا پی گیری کند. شکوفه مودی در مراجعه به حراست دانشگاه علت اخراج خود را با استناد به نامه ۳/۶۹۴۸۰ جویا می شود. حراست در ابتدا از ایشان می خواهد که برای پی گیری به دانشگاه پیام نور تهران مراجعه کنند اما با اصرار ایشان بصورت شفاهی اعلام می کنند که علت اخراج، اعتقاد شکوفه مودی به دیانت بهائی است و اعلام می کنند که این دستور از تهران به دانشگاه زاهدان ابلاغ شده است.

شکوفه مودی درخواست استرداد شهریه را می کند و مسئولین دانشگاه شماره حساب بانکی ایشان را برای استرداد شهریه می گیرند، اما تا لحظه ی تنظیم این خبر، شهریه مسترد نشده است.

به پیوست نامه فوق الذکر قابل مشاهده است

Source:  rahana

2 thoughts on “اخراج یک دانشجوی بهائی از دانشگاه زاهدان

  1. Much thanks for the updated information.
    This unfair and unjust discrimination has been going on for over 30 years in Iran.

  2. For more than 30 years the dictatorial theocracy and fanatical rule of Islamic sharia laws has made a mockery of human rights and dignity of freedom loving people in Iran. The egregious and flagrant violation of the rights of the individuals is not limited to a particular group or segment of population in Iran. Jews, Zoroastrians, all ethnic minorities, atheists, non-believers, leftists, monarchists, constitutionalists, certainly women and Bahais all have been treated as second hand non-citizen with limited or in most cases no civil right or liberty. It is only fair to take stand and not only expose the violation of “Human Rights” in Iran, but defend the right and dignity of all Iranian whose rights and liberty is curtailed by ideology of dark ages.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *