ارائه خدمات درمانی صلواتی به زائران حرم‌ امام

محمدکشوری در ‌گفت‌وگو با فارس با اشاره به ارائه خدمات پزشک صلواتی به زائران حرم حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: از صبح تا پایان روز 14 خرداد زائران حرم حضرت امام خمینی(ره) می‌توانند از خدمات پزشک صلواتی بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه در این زمینه داروهای بیماران نیز به طور صلواتی ارائه می‌شود، افزود: در این زمینه افراد می‌توانند با مراجعه به قطعه 40 از خدمات درمانی و دارویی صلواتی بهره‌مند شوند.کشوری خاطرنشان کرد: در کنار خدمات درمانی و دارویی صلواتی بسته‌های فرهنگی نیز به همراه مواد تغذیه‌ای به زائران حرم امام(ره) ارائه می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *