اساسی ترین سوالات روز

1-تفاوت “حضرت والا” و “حضرت آقا” را توضیح دهید؟
2- دو کلمه “مقام عظمای ولایت” و “شاهنشاه آریا مهر” را تعریف کنید؟
3-معنی عبارتهای “جانم فدای رهبر” و ” جان نثار” را به طور خلاصه شرح دهید؟
4-دو کلمه “بیت” و “کاخ” چه تفاوتهایی دارند؟
5-تفاوت دو گروه “عاشق ولایت” و “سلطنت طلب” را در چند سطر توضیح دهید؟
6-“بنیاد پهلوی” و “بنیاد علوی” چه کارکردهایی داشته و دارند؟
7-جمله”سلطنت عطیه ای است الهی” چه رابطه ای با عبارت “مقام عظمای ولایت جانشین امام زمان” دارد؟
8-تفاوت”رای ملوکانه” باحکم حکومتی کدام است؟
9-آیا”مجلس سنا”همان”شورای نگهبان “است؟
10-به نظر شما”خرابکار” چه نسبتی با “ضد انقلاب” دارد؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *