«اسفنديار» مثل اين بچه حزب‌اللّهي‌هاى امروز خودِ ماست!

سه شنبه، 26 اردیبهشت ماه 1391 برابر با 2012 Tuesday 15 May

خبرگزاری دانشجو: متن ذيل نكته هاي است كه مقام معظم رهبري در ديدارهاي مختلف با شاعران در خصوص فردوسي مطرح كرده اند.

فردوسي اگر صرفاً داستانسرا و حماسه‌سرا بود، به او حكيم نمي گفتند!

«حالا نمي‌گويم همه – اينجورند؛ از فردوسى بگيريد تا مولوى و سعدى و حافظ و جامى. فردوسى، حكيم ابوالقاسم فردوسى است. به يك آدم داستانسرا، اگر صرفاً داستانسرا و حماسه‌سرا باشد، حكيم نمي گويند. اين «حكيم» را هم ما نگفتيم؛ صاحبان فكر و انديشه در طول زمان او را حكيم ناميدند.

فردوسي انساني بوده برخوردار از معارف ناب ديني

شاهنامه فردوسى پر از حكمت است. او انسانى بوده برخوردار از معارف ناب دينى. همه‌ى آنها حكيم بودند؛ سرتاپاى دوانينشان پر از حكمت است. حافظ اگر افتخار نمي كرد به حافظ قرآن بودن، تخلص خودش را «حافظ» نمي گذاشت. او جزو حفّاظ قرآن است؛ «قرآن ز بر بخوانم با چهارده روايت». حالا قرّاء ما كه با اختلاف قرائت هم مي خوانند، معمولاً دو تا، سه تا روايت بيشتر نمي توانند بخوانند؛ اما او مي توانسته با چهارده روايت قرآن را بخواند، كه خيلى عظمت دارد. اين آشنائى با قرآن، در غزل حافظ مشهود است، براى كسى كه آن را بفهمد.»

بيانات در ديدار با شعرا 24/5/1390

فردوسى بايد هم بزرگ شود. فردوسى در قلّه است.

من موافقم كه از «فردوسى» تجليل شود، شاهنامه تحليل شود و حكمت فردوسى استخراج گردد تا همه بدانند كه اين حكمت، اسلامى است يا غيراسلامى. اين بزرگداشتى هم كه برگزار شد، اصلاً به دستور و خواست من بود؛ منتها چون اواخر رياست جمهورى‌ام بود، به آقاى مهندس «حجت» گفتم كه دنبال نماييد و فردوسى را بزرگ كنيد. فردوسى بايد هم بزرگ شود. فردوسى در قلّه است. اميدواريم كم‌كارى – كه دوستان اشاره كردند – گريبان ما را نگيرد تا حكمت فردوسى را بيان كنيم. ما هستيم كه اسم او را «حكيم ابوالقاسم فردوسى» گذاشتيم؛ دشمنان دين كه اين اسم را نگذاشته‌اند. خوب؛ اين حكيم چه كسى است و حكمت او چيست؟ آيا حكمت زردشتى است، حكمت بى‌دينى است، حكمت پادشاهى است يا حكمت اسلامى؟ اين را مى‌شود در آورد.

«اسفنديار» مثل اين بچه حزب‌اللّهي‌هاى امروز خودِ ماست!

اگر كسى به شاهنامه نگاه كند، خواهد ديد كه يك جريان گاهى باريك و پنهان و گاهى وسيع، از روح توحيد، توكّل، اعتماد به خدا و اعتماد به حق و مجاهدت در راه حق در سرتاسر شاهنامه جارى است. اين را مى‌شود استخراج كرد، ديد و فهميد. مخصوصاً بعضى از شخصيت هاى شاهنامه خيلى برجسته هستند كه اينها را بايد شناخت و استخراج كرد. من يك وقت گفتم كه «اسفنديار» مثل اين بچه حزب‌اللّهي هاى امروز خود ماست! در فرهنگ شاهنامه يك حزب‌اللّهى غيورِ دين‌خواه مبارز وجود دارد. بله؛ اين كارها را شما بكنيد تا ديگران نكنند. شما كه نكرديد، ديگران مى‌كنند.»

بيانات در ديدار با اعضاي انجمن قلم 7/11/1381

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *