افسانه شیرین : با صدای هایده و شجریان


گلهای تازه ، برنامه شماره ۲۵ : “افسانه شیرین”. با همکاری هنرمندان : هایده ، سیاوش (شجریان) ، همایون خرم (نوازنده ویولن ) ، مجید نجاهی )نوازنده سنتور) ، فریدون حافظی (نوازنده تار). آهنگ ترانه : همایون خرم. شعر ترانه : بهادر یگانه. غزل آواز : فرخی یزدی. گوینده : فیروزه امیرمعز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *