امامزاده چاوز

تعجب نکنید که چرا تعداد امام زاده ها در ایران چگونه از ۳۲۱۶ عدد (نفر )به ۱۱۲۳۷ عدد (نفر) ارتقاع یافته !
تعجب نکنید اگر یک مرقد هم با ۱۳۷ کیلو طلا و نقره برای این چاوز به ونزوئلا فرستاده شود !

chavez

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *