انگشت درمانی

کشف شده که بعضی حرکات انگشتان دست برای درمان اعجاز می کند!

یک تمرین ساده روزانه که می توان در هر ساعتی انجام داد، مزایای زیر را دارد:
درمان افسردگی و استرس
تنظیم فشار خون
تولید سروتونین، یعنی انتقال دهنده های عصبی که لذت و شادی را افزایش می دهند

فعال کردن گردش خون

درمان وحشت زدگی
رفع ترس وهراس
و بسیاری مزایای دیگر و
در کل هر دردی را درمان می کند. با این روش آشنا شوید :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *