اهدا جایزه ویژه

ershad

اهدا جایزه ویژه توسط وزیر ارشاد به یک مانکن بی جان بخاطر با حجابی!!
یعنی بی شعور تر از اینا تو کهکشان راه شیری وجود نداره

ببین با کیا شدیم هفتاد میلیون …!؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *