اگر بی‌حجابی تمدن است

روی دیواری نوشته بود
اگر بی‌حجابی تمدن است، حیوانات متمدن‌ترند

رندی زیرش نوشته بود
اگر ریش نشان اسلام است، بزغاله هم حجت‌الاسلام است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *