بازداشت تعدادی از شهروندان بهایی در نجف آباد اصفهان

چهار شهروند بهایی روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

شش نفر از ماموران اداره اطلاعات شهرستان نجف آباد (از توابع اصفهان) با در دست داشتن حکمی وارد منزل یک شهروند بهایی شده و پس از تفتیش منزل و بازجویی کوتاهی از حضار، چهار شهروند بهایی حاضر در منزل را بازداشت کردند.

بهرام فردوسیان، منا پیرعلی، شعله افشاری و اعظم طبیبی از جمله بازداشت شدگان هستند.

نیروهای امنیتی هم چنین فرد مسلمانی را که همراه همسر و دو فرزندش در آنجا مهمان بوده اند را هم بازداشت کردند.

بازداشت شدگان پس از دستگیری به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند.

قابل ذکر است در حین تفتیش منزل، یک شهروند بهایی دیگر به نام «آرش حقیقی» به منزل مزبور آمده که ماموران از وی می خواهند لیست موارد ضبط شده را امضا کند که نامبرده از این کار امتناع کرده و پس از آن مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *