بانوی اول میشل اوباما درباره برگزاری جشن نوروز در کاخ سفید می گوید: ” فکر می کنم بسیار مناسب است که این جشن را امروز اینجا برگزار می کنی…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *