بانک مرکزی رژیم: وضعیت اقتصادی کشور عادی نیست

رادیو فرانسه: محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار اعتراف کرده است که وضعیت اقتصادی کشور در نتیجۀ تحریم های بین المللی غیرعادی شده و ایران باید خود را برای مقابله با تحریم محتمل بانک مرکزی این کشور نیز آماده کند.

محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در جلسۀ صبحانه با اعضای اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به انتقادهای بخش خصوصی صریحاً به مشکلات وضعیت اقتصادی کشور در نتیجۀ اعمال تحریم های بین المللی اعتراف کرد و گفت: شرایط کشور عادی نیست و در نتیجه مقررات هم نمی تواند به صورت عادی اجرا شوند.

محمود بهمنی حتا تحریم بانک مرکزی ایران را بعید ندانست و گفت: باید خود را برای رویارویی با چنین احتمالی نیز آماده کنیم، به طوری که بتوان یکی دو سال یا بیشتر کشور را حفظ کرد.
رییس کل بانک مرکزی تحریم های بین المللی را بر بازار ارز در کشور بی تاثیر ندانست و افزود: مثلاً به هنگام حمله به سفارتخانۀ انگلستان در تهران تقاضای ارز افزایش یافت و اگر کوه اُحد هم باشیم سیاست های ارزی کشور از این دست بحران ها اثر می پذیرند.
رییس کل بانک مرکزی ایران در جای دیگری از سخنانش اضافه کرد که تحریم های خارجی نقل و انتقال ارز را با مشکل مواجه کرده، به طوری که انتقال ارز از طریق صرافی ها و بانک ها به صورت حواله صورت می پذیرد که این هزینه ها را افزایش می دهد.
محمود بهمنی از اعلام موجودی ذخایر ارزی کشور خودداری کرد و گفت که اعلام ذخایر ارزی منجر به تصمیم های نادرست برخی کشورها می شود و به همین خاطر ایران از چند سال گذشته از اعلام موجودی ذخایر ارزی خود خودداری می کند.
دولت انگلستان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است و فرانسه با پشتیبانی از تحریم نفت خام ایران خواستار مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی ایران در خارج شده است. مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد در هفتۀ آینده رشته مجازات های جدیدی را علیه بانک مرکزی و بخش انرژی ایران تصویب کند. تحریم بانک مرکزی خودبخود ایران را از دریافت درآمدهای نفتی اش محروم می کند. کمبود منابع در نتیجۀ تحریم ها یکی از چالش های پیش روی حکومت اسلامی در سال آینده میلادی است.
در حالی که محمود بهمنی اوضاع اقتصادی کشور را غیرعادی توصیف کرده، یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران صریحاً خطاب به رییس کل بانک مرکزی گفته است که وضعیت اقتصادی کشور جنگی است و بانک مرکزی و نظام بانکی کشور باید به عنوان فرماندهان جنگی در این وضعیت نظامی عمل کنند.
گفتنی است که رهبران ایران تاکنون تحریم های اقتصادی علیه ایران را نه تنها بی اثر می دانستند، بلکه آنها را مایۀ شکوفایی و رشد بیشتر اقتصاد کشور فرض می کردند. این اولین بار است که مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی وضعیت اقتصادی کشور را در نتیجۀ تحریم های بین المللی «غیرعادی» یا «جنگی» توصیف می کنند. IranPressNews, 9/11/2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *