به زن جوان در برابر شوهرش تجاوز كردند

شرق: سه مرد كه متهم هستند شبانه به خانه‌اي يورش برده و به زني جوان تجاوز كرده‌اند با حكم قضات دادگاه كيفري استان البرز در ملاء‌عام به‌دار آويخته مي‌شوند. اين حكم در حالي صادر شده كه متهمان باوجود اعترافات اوليه اكنون منكر جرم‌شان هستند و اظهارات ضد و نقيضي را مطرح كرده‌اند. زني جوان نخستين ساعات بامداد 31 خرداد سال گذشته به پليس مراجعه كرد و گفت توسط سه مرد مورد تعرض قرار گرفته است. اين زن كه ساكن خانه‌اي در شهرك بعثت كرج بود به ماموران گفت: «خواب بودم كه با شنيدن صدايي از حياط بيدار شدم. از ترس اينكه دزد به خانه‌مان آمده است شوهرم را چند بار صدا زدم اما او كه معتاد است و قبل از خواب هم مواد مصرف كرده بود بيدار نشد و جوابم را نداد. صدا هر لحظه بيشتر مي‌شد تا اينكه من چراغ‌ها را روشن كردم تا شايد دزدان بترسند و فرار كنند اما فايده‌اي نداشت و سه مرد وارد خانه شدند و با حمله به من، مرا مورد تجاوز قرار دادند و در اين مدت نيز شوهرم كه همچنان به شدت تحت‌تاثير موادمخدر قرار داشت حتي نتوانست از جايش تكان بخورد. آن سه سپس از خانه فرار كردند.»اين زن ادعا كرد سه مرد توسط شخصي ديگر براي تعرض به وي اجير شده بودند. او در اين‌باره توضيح داد: «چندي قبل به طور اتفاقي با مردي به نام حسن آشنا شدم كه ادعا مي‌كرد فردي نيكوكار است و به نيازمندان كمك مي‌كند. من كه شوهري معتاد دارم و از نظر مالي با مشكلات زيادي دست به گريبان هستم از او كمك خواستم. حسن هم يك‌بار به خانه‌مان آمد و آنجا را از نزديك ديد. منزل ما تقريبا مخروبه است و او گفت در اولين قدم بايد آنجا را تعمير كند. چند روز بعد حسن به من تلفن زد و خواست از شوهرم طلاق بگيرم و به عقد موقت او دربيايم. من با اين پيشنهاد مخالفت كردم ولي حسن گفت شوهر معتاد زندگي مرا خراب كرده و همه بدبختي‌هايم تقصير او است.»زن جوان ادامه داد: «حسن بعد از آن بارها به من تلفن زد و خواسته‌اش را تكرار كرد ولي توجهي به خواسته‌هايش نداشتم تا اينكه بالاخره گفت سه نفر را براي تعمير خانه‌ام مي‌فرستد. آن سه نفر روز قبل به منزل ما آمدند و آنجا را ديدند و رفتند. همان‌ها بودند كه شبانه به من حمله كردند.» ماموران بعد از تشكيل پرونده مقدماتي حسن را بازداشت كردند. او با انكار ارتكاب هرگونه جرمي گفت: «من براي كمك به اين زن سه كارگر را به خانه‌اش فرستادم و ديگر خبر ندارم آنها چه كرده‌اند.»كارآگاهان با سرنخ‌هايي كه به دست آوردند در ادامه سه مرد متجاوز را دستگير كردند و هر سه متهم تعرض به شاكي را پذيرفتند به اين ترتيب پرونده براي رسيدگي در اختيار قضات شعبه اول دادگاه كيفري استان البرز قرار گرفت. در جلسه دادگاه سه متهم سعي كردند اتهام را گردن همدستان خود بيندازند. يكي از آنها گفت: «آن شب ما از بالاي ديوار وارد خانه شديم اما من در حياط ماندم و دو دوست ديگرم داخل رفتند و به آن زن تجاوز كردند.»ديگر متهمان نيز براي فرار از اتهام اظهارات مشابهي را مطرح كردند تا اينكه بالاخره يكي از آنان اظهاراتش را تغيير داد و با بيان اينكه قصد دارد واقعيت را بگويد، مدعي شد: «روز قبل از حادثه وقتي به خانه اين زن رفتيم به او پيشنهاد داديم در ازاي پول با ما رابطه داشته باشد. او هم قبول كرد، براي همين شبانه به خانه‌اش رفتيم و رابطه ما با ميل خود او بود.» هيات قضات بعد از پايان جلسه محاكمه دفاعيات متهمان را موثر ندانستند و هر سه نفر را به اعدام در ملاء‌عام محكوم كردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *