تاسف فرج الله سلحشور از اقدام دخترش

فرج الله سلحشور گفت: دختر من نيز مانند برخی اعضاي سينماي ايران، هاليوود و اسكار برايش مانند يك بت مي ماند.

 سینما نگار : در پي انتشار پيام تبريك دختر سلحشور به اصغر فرهادي وي در اين باره گفتگويي انجام داد كه مشروح آن را در زير مي خوانيد:

دختر شما نيز با پيامي افتخار آفريني فرهادي را تبريك گفت،آيا شما از اين اقدام با خبر هستيد ؟بله در جريان اين تبريك هستم.اين حركت را تاييد مي كنيد ؟خير بنده به هيچ عنوان اين اقدام فرزندم را تاييد نمي كنم واز اين كار متاثر هستم واعتقاد دارم وي مانند سينماگرانی كه هاليوود براي آنها تبديل به بت شده است ،او نيز به اين درد و مشكل دچار شده است وبراي همين بايد دنبال چاره بگردم.پس با اين اوصاف شما براي آزادي فكر ارزش قائل هستيد وبه نظر وي احترام مي گذاريد؟خير،بنده براي هر فكر وآزادي فكري ارزش قائل نيستم و من فقط براي آزادي هاي فكري كه داراي ارزش باشند ودر راستاي انقلاب و دين قرار داده شده باشند ارزش قائل هستم و به نظر بنده نام واصطلاح آزادي فكر فقط در ظاهر قشنگ است. نظر شما درباره بازگشت وتجليل از فرهادي چگونه است؟بنده نظر خود را زمان گلدن گلوب دادم ولي يك سئوال دارم كه چرا اصغر فرهادي مانند ورزشكاران وديگر مردم هنگامي كه نام رژيم صهيونيستي در ميدان رقابتي و ديگر ميادين به زبان آمد صحنه را ترك نكرد وانصراف نداد؟

آيا اين نشان از حمايت وي از اسرائيل نيست؟به نظر بنده وي اصلا نبايد اجازه مي داد فيلمش در اسكار حضور يابد چون تمام سينماي هاليوود و اسكارمتعلق به رژيم صهيونيستي است .اگر اسكار متعلق به رژیم صهیونیستی است چه دليلي داشت كه يك ايراني را برنده اعلام كنند در حالي كه نماينده خود آنها در بين نامزد ها حضور داشت؟سئوال به جا ودقيقي است،شما و مردم فكر مي كنيد اسرائيل وآمريكا عاشق ما هستند و مواضعشان نسبت به ما تغيير كرده است كه ما را برنده اعلام كرده اند؟اگر جوابتان به اين سئوال مثبت است بسيار ساده هستيد.اين سئوال باقي مي ماند كه دليل اين كه اسكار و هاليوود در بين مردم وسينمايي هاي سرتاسر دنيا از جمله كشور عزيزمان از اهميت وارزش بالايي قرار دارد چيست؟شما به اين مطلبي كه من مي گويم خوب دقت كنيد، از يك مومن سئوال مي كنند كه چرا عمل صالح انجام مي دهي واو در جواب مي گويد: عمل صالح انجام مي دهم تا به خدا نزديك تر شوم ودرك و مقام قرب الهي خود را نزد خدا افزون كنم ولي اگر از يك سينماگر سئوال كني كه چرا فيلم مي سازي در جواب مي گويد: فيلم مي سازم براي رسيدن به قرب عند آمريكا و اخذ جايزه در آن، اگر بخواهم كلي تر بگويم اين است آمريكا معبد سينمايي هاي جهان از جمله ايران است ومعاد اين جامعه سينمايي جايزه گرفتن در اسكار است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *