تا کنون دو شخصیت دنیا را دگرگون کرده اند

تا کنون دو شخصیت دنیا را دگرگون کرده اند
“مهاتما گاندی راما” از هند و “محمود گایدی ما را” از ایران

این روزها هر کی به بازار می ره یاد دو چیزمیفته
پدر و مادر شاه و خواهر و مادر احمدی نژاد

پیام احمدی نژاد به ملت ایران من تا 4 ماه دیگه بیشتر مهمان شما نیستم مدیون من هستید اگر جایی مونده باشه که من نریده باشم و شما به من نگید

محمود رسما برای رفتن به فضا اعلام امادگی کرد!کارشناسان بر این باورند که هدف او در این مرحله ریدن به کل منظومه شمسی است

به فرزندان خود پرواز بیاموزید مملکت رو هواست-حضرت محمود ع

این روزها وقتی میریم خرید حس می کنیم امریکاییم چون هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *