توزیع فیلم ترویج همجنس گرایی در دانشگاهها

به گزارش مشرق ، تهران امروز در ستون «چه خبر» از توزیع فیلم ترویج همجنس گرایی در یکی از دانشگاههای کشور خبر داده و نوشته است اخیرا فیلمی با عنوان «شرایط» توسط افرادی ناشناس در محیط خوابگاهی دانشگاه تربیت مدرس توزیع گردیده است. فیلم مذکور در خصوص مشکلات همجنس گرایان در ایران ساخته شده که دارای تصاویری مبتذل و زننده است و به سرعت در محیط خوابگاهی توسط دانشجویان مشاهده و از طریق لپ تاپ و فلش تکثیر گردیده است.

پایان خبر رسمی و شروع خبر – اختصاصی –

به گزارش یک خبر رسان دیگر این فیلم در دانشکده  هنر های زیبا و لذت بخش دانشگاه قم با مخارج بسیار کم تولید شده است. بازی کنان در  این فیلم به خاطر رضایت معنوی و عرفانی بدون دستمزد مدت دو سال با یک دیگر در این فیلم بازی کردند. گزارش رسیده است که چند نفر از این هنر مندان در بعضی‌ از قسمت های حساس بدنشان احساس سوزش و ناراحت کرده ا‌ند. به گفته کار گردان این شاید مربوط به هوای بسیار گرم تابستان در قم باشد. این چند نفر برای  شفا به عراق فرستاده شدند. بازی کنان و تهیه کننده گان فیلم.

آخوند قوچ علی‌ سد میرزا بن تلال ، کار گردان ، آخوند زلف علی‌ حجت الله بن  ال شیطان ، مدیر مدیر آرایش و گریم.

حجت اول لاه ول  مسلمین آخوند  غلام علی‌ ، مامور چای درست کردن و تمیز کردن صحنه بازی پس از عملیات.

بازی کنان ، تمام طلاب راه حق وحقیقت، که توانای رکود و سجود را داشته باشد و سن او از پنج تا بیست و پنج باشد. اجازه والدین لازم نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *