جدیدترین علت مرگ و میر در ایران

ذوق مرگ – علت : رفاه بیش از حد بعد از گرانیهای اخیر

زخم بستر – علت : کندی اینترنت

پارگی روده -علت: خندیدن بیش از حد هنگام تماشای بیست و سی

سکته مغزی- علت : محاسبه قیمت ارز براساس نظر رییس جمهور

تومور مغزی- علت :تلاش برای درک جدول آمارتورم مورد نظر بانک مرکزی

مننژیت مزمن- علت : تلاش برای گرفتن یارانه از عابر بانک

دق مرگ – علت : غصه دیدن فقر و بیکاری در اروپا از تلويزيون
__._,_.___

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *