درگیریهای گسترده در شهرستان ممسنی

گزارش دریافتی: دیروز در شهرستان ممسنی در استان فارس درگیری های گسترده به وقوع پیوست که در پی آن عده ی زیادی از مامورین نیروی انتظامی بسیج و سپاه زخمی شدند. گزارش های رسمی حاکی از کشته شدن 3 نفر از مردم دارد. عده ی زیادی از بانک ها و مغازه ها را به آتش کشیدند. درگیری با اسلحه گرم ادامه دارد.نیروی انتظامی رژیم راهی جز فرار نداشت.بالگردهای نیروی انتظامی در حال آوردن نیروی کمکی و تازه نفس هستند.گزارش ها حاکی از آن است که سردار رادان شخصا وارد شهرستان شده است تا از درگیری ها بازدید کند.

خوانندگان؛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *