دعا

یارو میره دیدن رهبر
وقتی میاد جلوی رهبر، دست رهبرو میبوسه، صورت رهبرو میبوسه…بعد میزنه زیر گریه ، میگه : اقا شما سيدی
دلت پاکه، … دعا کن شاه برگرده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *