دیپلمات ایرانی، شنای زیر ابی، دستمالی لا پأی

شنبه، 2 اردیبهشت ماه 1391 برابر با 2012 Saturday 21 April

وقیح ترین توهین سفیر رژیم اسلامی به فرهنگ ایرانیان

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد
از: کورش زعیم

هر روز كه از خواب بر مي خيزم، فساد جديدي رخ مي دهد. مسئولان امنيتي و قضايي كشور مي گويند بايد هميشه سكوت كنم وگرنه زندان است. آقايان امنيتي و قضايي، آيا مي شود در برابر اين آبروريزي ها سكوت كرد؟

آيا مي توان در مورد فساد ديپلمات جمهوري اسلامي در برزيل سكوت كرد؟ مردي كه نفر سوم سفارت جمهوري اسلامي در برزيل است، و با ته ريش خود ادعاي اسلامي بودن مي كند، در يك استخر مختلط با زنان و دختران و دختربچه هاي مردم شنا مي كند و هنگام زيرآبي رفتن به لاي پاي اين دختران 9 تا 14 ساله دست درازي مي كند. او با شكايت پدر و مادرها دستگير و سرانجام به سفارت ايران تحويل داده شده دستور به اخراج مي دهند.

انگار كه اين رفتار زشت و غيرانساني اين مرد منحرف به اندازه كافي براي ملت ما شرمندگي نيافريده بود، كه سفارت جمهوري اسلامي اعلام مي كند اين يك سوء تفاهم بوده و دليلش “تفاوت فرهنگي ميان آنها و ايرانيان” است!

آقاي سفير جمهوري اسلامي در برزيل، شرم بر تو! تو از كارمند منحرف زيردستت پليدتر هستي. تو ملتي را كه از والاترين اخلاق اجتماعي برخوردار است و به فرهنگ زيباي پندار و گفتار و كردار نيك خود افتخار مي كند، به انحراف جنسي و پليدي فرهنگي متهم مي كني. تو وقيح ترين توهين را به فرهنگ چندهزار ساله ايرانيان كرده اي، تو به باورهاي ديني ايرانيان توهين كرده اي، تو به اخلاق در خانواده ايراني توهين كرده اي، تو به دختران ايراني توهين كرده اي و به خانواده خودت نيز. تف بر تو!

آيا كارمندان تو در ايران حق دارند به يك استخر مختلط حتا نزديك شوند، چه رسد به انجام كارهاي شنيع در آن؟ آيا اين فرهنگ ايراني است كه تو ترويج مي كني؟ آيا اين فرهنگ اسلامي است كه سفارت شما به مردم برزيل مي آموزد؟ تو براي ملت ايران شرمي تاريخي و جبران ناپذير آفريده اي و از سفارت ملت ايران معذولي. اگر از ملت ايران در برابر رسانه ها پوزش خواهي نكني و كناره گيري نكني، فرزندان كورش تو را ادب خواهند كرد.

من به نام يك ايراني از مردم برزيل بخاطر اين رفتار زشت ناايراني آن ديپلمات منحرف و بخاطر توجيه پليد سفارت جمهوري اسلامي پوزش مي خواهم و تاسف مي خورم كه وزير خارجه جمهوري اسلامي هيچ كنترلي بر كساني كه براي او كار مي كنند ندارد و اشخاصي چنين وقيح او را نمايندگي مي كنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *