روباه کلاغه

کلاغه رو درخت پیتزا میخورد . روباه گفت :
یه آواز بخون حال کنیم ، کلاغه پیتزا رو زد زیر بغلش و گفت

اون موقع که اوسگلم کردی کلاس دوم بودم الان لیسانس دارم .

روباه گفت : میبینم پر و بالت ریخته ، کلاغه بالهاشو باز میکنه پیتزا
میفته ، روباه میگه اونوقتا منم طلبه بودم حالا آخوند شدم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *