زبان شيرين لري

زبان شيرين لري(بختياري):

چوي که ريدم سيت چوس بيد نهردي
ترجمه :
.
.
.
.
.
.
.
.
.

چايي که ريختم برات چش بود نخوردي؟؟؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *