زعفران

دانشمندان استرالیایی ادعا کردند زعفران که در بسیاری از غذاهای مدیترانه
ای استفاده میشود از نابینا شدن در سنین بالا پیشگیری میکند

در یکی از این مطالعات دانشمندان به افراد داوطلب کپسولهایی هایی حاوی
این ادویه دادند و بعد از یک ماه بهبود چشمگیری در بینایی آنها پیدا شد

دانشمندان استرالیایی و ایتالیایی ادعا کردند این گیاه خوشبو میتواند به
عنوان روشی جدید برای پیشگیری از نابینایی در افراد سالمند به کار رود
مصرف این ماده هم چنین میتواند به عنوان یک عینک آفتابی طبیعی عمل کند که چشمها را از آسیبهای نور آفتاب حفظ میکند

پروفسور سیلویا بیستی از دانشگاه سیدنی در این باره گفت:” بینایی بیماران
بعد از مصرف کپسولهای زعفران پیشرفت چشمگیری کرد به طوری که بعد از مدتی تعدادی از آنها توانستند در تستهای بینایی یک یا دو شماره کوچکتر ازآزمایشات قبلی خود را بخوانند و همچنین تعدادی از این بیماران دوباره
توانستند بعد از مدتها خواندن کتاب و روزنامه را از سر بگیرند”

در این مطالعه دانشمندان به تعدادی از داوطلبان به مدت سه ماه کپسولهای
زعفران دادند و بعد از این مدت بیماران بهبودی زیادی در بینایی خود احساس کردند

هم چنین از زعفران به عنوان یک داروی سنتی برای درمان تومورهای سرطانی وافسردگی نیز استفاده میشده است

پروفسور بیستی گفت:” ترکیبات شیمیایی زعفران بسیار پیچیده است و تاکنون
هیچ کس اثرات مفید آن را روی بینایی کشف نکرده بود. دانشمندان معتقدند
زعفران میتواند روی ژنهایی اثر بگذارد که سلولهای حاوی اسیدهای چرب را
تحریک کرده و بینایی را بهتر میکند

این گیاه دارای خصوصیاتی است که به جریان اکسیژن در بدن کمک کرده و از
مرگ سلولها پیشگیری میکند. تحقیقات اولیه روی حیوانات نشان داده بود که
رژیم غذایی حاوی زعفران چشمها را از آسیب ناشی از نور آفتاب حفظ میکند

هم اکنون تحقیقات بیشتر برای کشف دیگر خواص مفید زعفران ادامه دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *