ساعت دوازده امام ديده بودين؟

چینی ها مشغول ساختن ساعت 14 معصوم می باشند
و بزودی به بازار می آید

ساعت دوازده امام ديده بودين؟

: ساعت الان 20 دقیقه مانده به صادق خلاقیت مهندسی فکر کنم کار سواچ سوئیس باشه الان ساعت 20 دقیقه مانده به صادق؟!

حالا این هیچ
اینا رو کجای دلمون بگذاریم:
– باقر و نیم!
-علی ده کم!
-سر علی اونجام!
– تا عسگری خودتو برسون!
-یه ربع به صادق!!!
clock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *