شنیــدم باز هم گوهر فشــاندی , پاسخ سیمین بهبهانی به احمدی نژاد :

احمدی نژاد در بیرجند با انتقاد از روشنفکران ایرانی و منتقدان خود ‏گفته بود

“اینها شیطان پرستان مدرن اند ، برخی قیافه روشنفکری می گیرند
به اندازه یک بزغاله هم از دنیا فهم و ‏شعور ندارند
.
”‏ پاسخ سیمین بهبهانی به احمدی نژاد :
شنیــدم باز هم گوهر فشــاندی
که روشنـــفکر را بزغاله خواندی

ولی ایشــان ز خویشـانت نبـودند
در این خط جمله را بیــجا نشـاندی ‏

سخـن گفـتــی ز عدل و داد و آنرا
به نان و آب مجــانی کشــاندی

از این نَقلت که همچون نٌقل تر بود
هیاهــو شد عجب توتــــی تکانــدی

سخن هایت ز حکمت دفــتری بود
چه کفتر ها از این دفتر پراندی

ولیــکن پول نفـت و سفره خلــــق
ز یادت رفت و زان پس لال ماندی

سخن از آسمان و ریسمان بود
دریـــغا حرفـی از جنـــگل نراندی

چو از بزغاله کردی یاد ای کاش
سلامـی هم به میــمون میرساندی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *