طنز تلخ

فكر اقتصادي خوب زده به سرم :

می خوام برم واشنگتن یکی از کلیه هامو بفروشم دلار بگیرم بیام ایران هم یه
کلیه بخرم هم یه بنز کوپه !!

دقت کردین چه کشور بی ثباتیه این آمریکا؟
صبح پولش یک قیمته، ظهر یک قیمت ، و شب یک قیمت دیگر

فکر کنم ما تنها ملتی هستیم که از ضایع شدن رئیس جمهورمون تو صحنه بین الملل
حال میکنیم … !!

با اینکه بعضیا به صورت کاملا شیک و مجلسی گــــاو تشریف دارن ،ولی ما مثل
مردم هندوستان براشون احترام قائلیم

در مکاتب دیگه، مُبلغهای دینی روابط جنسی رو برای خودشون حرام میدونن ولی برای
بقیه مردم حلال، اما در مکتب ایرانی روابط جنسی برای مُبلغ دینی حلاله ولی
برای بقیه مردم حرام!

اون قدیما، چند نفر اومدند و بتها رو شکستند و گفتند خدا را بپرستید، ولی
بعد ازمرگشون، در مکتب ایرانی، ما قبر خود اونها رو بت کردیم و پرستیدیم!

در مکتب ایرانی نزدیک شدن دختر و پسر به همدیگر جهت شناخت، قبل از ازدواج، عیب است ولی جدا شدنشان با دو تا بچه بعد از ازدواج عیب نیست !

همه جای دنیا تبعید میکنن،تو ایران ممنوع الخروج

خودشونم میدونن اینجا کجاست
!!!

…. من برای نبرد با تاریکی شمشیر نمیکشم
چراغ میافروزم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *