غوغای ستارگان ـ مجموعه ترانه ها

ghoghaye-setaregan-parvin

Very nice, enjoy!

(امشب در سر شوری دارم)
آهنگ ترانه: همایون خرم
کلام ترانه: کریم فکور

امشب در سر شوری دارم
امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم
رازی باشد با ستارگانم

امشب یکسر شوق و شورم
از این عالم گوئی دورم

از شادی پر گیرم که رسم به فلک
سرود هستی خوانم در بر حور و ملک

در آسمان غوغا فکنم
سبو بریزم، ساغر شکنم

امشب یکسر شوق و شورم
از این عالم گوئی دورم

با ماه و پروین سخنی گویم
وز روی مه خود اثری جویم
جان یابم زین شب‌ها
جان یابم زین شب‌ها

ماه و زهره را به طرب آرم
از خود بی‌خبرم ز شعف دارم
نغمه‌ای بر لب‌ها
نغمه‌ای بر لب‌ها

امشب یکسر شوق و شورم
از این عالم گوئی دورم

امشب در سر شوری دارم
امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم
رازی باشد با ستارگانم

امشب یکسر شوق و شورم
از این عالم گوئی دورم

* * *

ترانۀ «غوغای ستارگان» که ما آن را بیشتر با عنوان «امشب در سر شوری دارم» به‌جا می‌آوریم، در اصل خود، «ترانه‌ای سیاسی»، یا از جمله «ترانه‌های معترض» نبوده و نیست.

اما چون یکی از جمله ترانه‌هایی است که به تکرار و بسیار در سلول و بندهای عمومی، توسط زندانیان سیاسی زمزمه و خوانده شده، جایگاهی ویژه نیز در «ترانه‌های زندان»، و ترانه ـ سرودهای زندانیان سیاسی یافته است.

مجموعه‌ای فراهم از این ترانه‌ را در اجراهای متفاوت و با صدای خوانندگان مختلف بشنوید.

شما هم اگر نمونه‌های دیگری جز آنچه در این جعبۀ موسیقی خواهید شنید سراغ دارید، «راوی حکایت باقی» را خبر کنید، یا بفرستید تا به این مجموعه اضافه شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *