محتاج سکس

مرده میگه:” حاج آقا من متاهلم. یه زن جوان به من گیر داده و دست بردارنیست.

نمیدونم چی‌ کار کنم. نمی‌خوام به زنم خیانت کنم اما اون زن هم خیلی‌ خوشگله. چی‌ کار کنم؟

آخونده میگه:” پسرم، خیانت کار خوبی‌ نیست. تو اسم اون زنو به من بده، من یه دعا مینویسم که اون زن دیگه با تو کاری نداشته باشه”.ـ

مرد میگه که به هیچ وجه نمیتونه اسم زنو بگه.

آخونده که حریص شده بود میگه:” نکنه زن بقال سر کوچه باشه؟.
مرده میگه، نه!
آخونده میگه: زن اسمال قصاب نباشه؟.
مرده میگه، نه.
آخونده میگه:” زن تازهٔ این خرازی نیست؟
مرده میگه، نه.
آخونده میگه:” پس حتما زن این ابرام شوفره؟.
مرد میگه نه، و از خونهٔ آخونده میاد بیرون.

مرده بیرون خونه آخونده یکی‌ از دوستاشو می‌بینه. دوستش میگه:” چه عجب اینجا! پیش آخونده چیکار میکردی؟

مرده میگه: جان تو محتاج سکس بودم اومدم از حاج آقا چند تا آدرس گرفتم دارم میرم دنبالشون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *