موج جديد دستگيري‌ها در شهرستان حميديه

براساس منابع مردمی موثق در شهرستان حمیدیه در نزدیکی اهواز، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت مجموعه‌ای از معلمان و دانش آموزان عرب اهوازی نموده که فعالیت خود را در روزهای گذشته در مخالفت با مشارکت در انتخابات آینده مجلس علنی کرده بودند. برخی افراد محلی در شهرستان حمیدیه گفته‌اند که تعداد بازداشتی‌ها به ۱۸ نفر رسیده است اما بیم آن می‌رود که بر تعداد دستگیر شدگان افزوده شود.

همچنین براساس گفته یک فعال حقوق بشر در منطقه، اداره آموزش و پرورش حمیدیه در راستای وارد کردن فشار بیشتر بر فعالیت معلمان اقدام به تغییر دادن مدیران برخی از مدارس این شهرستان نموده است تا با ایجاد فضای بسته در مدارس از هرگونه فعالیت مخالف با مشارکت در انتخابات آینده به زعم خود جلوگیری کند.

اسامی تعدادی از دستگیر شدگان:

۱- عیدان شاحی ۳۷ ساله، متأهل، دارای چهار فرزند و مغازه دار
۲- خالد عبیداوی ۲۵ ساله
۳- حسن عبیات
۴- فرج موسوی ، بازنشسته، متأهل و دارای چهار فرزند
۵- محمد عدنان حلفی
۶- کریم مجید دحیمی ۲۶ ساله
۷- جمال نزال عبیات
۸- جلیل نزال عبیات
۹- علی حیدری
۱۰- هادی منابی
۱۱- حیدر عبیداوی
۱۲- عباس ثامر
۱۳- عماد ساعدی
۱۴- ایوب ساعدی
۱۵- عدنان چلداوی
۱۶- عادل چلداوی

علاوه بر این افراد ، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قبلا دو هنرمند اهوازی به نام های حسن منابی و غالب منابی را دستگیر کرده بود و در اثنای دستگیری این افراد شخص دیگری را به نام مجید باوی به شدت مجروح کرده است.

Iran emrooz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *