مومن کاری بجز …… نداره؟

 

آیا در این بهشتی که وعده دادن”مومن کاری بجز سکس نداره ؟ تو این دنیا زجر میکشیم که تو بهشت فقط با حوریان بخوابیم ؟ این بهشتی که  به مومنین وعده دادن فقط آقایون میرن ؟ پس جای خانوما کجاست ؟ اونا چیکار میکنن ؟
آیا دینداری بخاطره 1 وجب زیره شکمه ؟
فغان از دست جهالت و بی فکری ما  که بااین کلمات و وعده های  دروغین ایران را نابود کردند.
نوشته های زیرو بخونید و خون گریه کنید
.
.
.
.
.
.
)دربهشت) توان بدنی انسان درکامیابی از زنان به اندازه صد نفر می گردد. (کتاب کنزالعمال، جلد14، ص 468)
بهترین چیزهایی که مردم در دنیا و آخرت از آنها لذّت می‌برند، لذت آمیزش
و بهره برداری از زنان می‌باشد.  (کتاب وسائل، جلد14، ص 468)
همانا بهشتیان به چیزی بیشتراز نکاح اشتها ندارند و لذت نمی‌برند.  (کتاب لثالی، ص 503)
حوری از خیمه خود بیرون آید و روی به تخت مؤمن بخرامد و چون به نزد مؤمن می آید با پانصد سال ازسالهای دنیا همدیگر را بوسه زنند که برای هیچ کدامشان ، خستگی و ملال حاصل نمی گردد. هرمؤمنی را هفتاد زوجه از حوران می دهند و چهار زن از آدمیان، که ساعتی با حوریّه صحبت می‌دارد و ساعتی با زن دنیا و ساعتی باخود خلوت می کند و بر کُرسیها تکیه زده‌اند و بایکدیگر صحبت می‌دارند.  (بحارالانوار،ج 8، ص 157، ح 98)
بیشتر نهر های بهشتی از نهر کوثر است که در کناره آن دختران نار پستان (مانند گیاه) می‌رویند. در بهشت نهری وجود دارد که در دو طرفش دختران باکره سفید روی و سفید پوش نشسته‌اند و مشغول تغنی (آواز خواندن) هستند  (بحارالانوار،ج۸،ص۱۹۶)
دوشیزگان با چنان صدایی می خوانند که خلایق تا کنون چنین صدایی را
نشنیده‌اند و این نعمت، بالاترین نعمات بهشتی است این دوشیزگان به تسبیح (ذکر صفات الهی) تغنی میکنند.  (بحارالانوارص۱۲۷)
هریک ازآن حوریان، هفتاد حلّه پوشیده اند و سفیدی ساق ایشان از زیر هفتاد حلّه معلوم است. از جماع با هر یک ازآن حوریان لذّت صد مرد را می یابد که هریک چهل سال خواهش مجامعت و آمیزش داشته باشند و برایشان میسّر نشده باشد. (بحارالانوار،ج 8، ح 205)
پس آن مؤمن با قوّت صد جوان با آن حوری جماع و آمیزش کند و یک آغوش با او هفتاد سال طول می کشد. مؤمن متحیّر می باشد که نظر به کدام اندام حوری بکند، بر روی او یا بر پشت او یا بر ساق او، بر هر اندام او که نگاه می کند از شدّت نور و صفا، روی خود را درآن مشاهده می نماید. پس دراین حال زن دیگری بر او مشرف میگردد که خوشروتر و خوشبویتر از اوّلی است. (بحارالانوار،ج 8، ح 205)
هیچ مؤمنی داخل بهشت نمی شود مگر آنکه خداوند غنیّ ، پانصد حوری به او عطا می‌فرماید که با هر حوری هفتاد غلام وهفتاد کنیز نیز می‌باشد که هریک مانند لؤلؤ منثور و لؤلؤ مکنون می‌باشند. (بحارالانوار،ج 8، ح 205)
جهت اطلاع عزیزان
داروخانه ای هم در بهشت الله وجود دارد که فقط  ویاگرا میفروشد

2 thoughts on “مومن کاری بجز …… نداره؟

  1. مهران گرامی،
    نگران نباشید، اسلام ناب محمدی برای ضعیفه های خوش بخت که از پل صراط رد میشوند و نزدیک چشمه آب زم زم اطراق میکنند برنامه مخصوص دارد. همانطوری که به شرح زیر نقل قول کردید:
    هیچ مؤمنی داخل بهشت نمی شود مگر آنکه خداوند غنیّ ، پانصد حوری به او عطا می‌فرماید که با هر حوری هفتاد غلام وهفتاد کنیز نیز می‌باشد که هریک مانند لؤلؤ منثور و لؤلؤ مکنون می‌باشند. (بحارالانوار،ج 8، ح 205)
    هفتاد غلام بلند قد با پشت سبیل سبز – نرمه موی تازه بالای لب – در انتظار تمام خواهران و فاطی کماندو های پشمالو و حشری و طبق زن و متخصص مساحقه هستند که آنچه در دنیای خاکی از برادران بسیجی‌ گیرشان نیامد ، در دنیای ابدی بیست و چار ساعته از این غلامان که خوراک بهشتی آن ها ویگرا ی اسلامی است به دست – – یا در جای دیگر – – آورند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *