ميدونى چرا ميگن سگ نجس و حرام است

پدرم مى گفت : قاسم جان ميدونى چرا ميگن سگ نجس و حرام است و چرا ميگفتن اگر در خانه اى سگ باشد تا هفت تا خانه از چپ و راست و پس و پيش نمازشان قبول نيست ؟ گفتم : نه
گفت : براى اينکه يک عده دزد و يک عده بدناموس اگر خواستن يواشکى در تاريکى شب غلطى بکنند با خيال راحت از در و ديوار مردم بالا برن , چرا نگفتن گربه نجس است , چون گربه واق واق نمى کنه , ميو ميو ميکنه اونم براى جفتش نه براى صاحب خانه

پدرم مى گفت : ميدونى چرا ميگن اگه توى خونه اى دوتار باشه تا چهل تا خونه نمازشون قبول نميشه ؟

گفتم : نه
گفت : براى اينکه کسى که دوتار نواز باشه مردم دورش جمع ميشن و به اشعار بزرگان و … گوش ميدن و روشن و اگاه ميشن اينطورى بساط عده اى جمع ميشه و مردم ميرن طرف شادى و شعور نه طرف گريه و خرافات

پدرم مى گفت : ميدونى چرا ميگن توى خرابه ها جن هست و کسى جرأت نميکنه پا بذاره اونجا ؟

گفتم : نه
گفت
براى اينکه عده اى زرنگ گند و کٽافتکارى هاشون رو اونجا انجام ميدن و اگه مردم بفهمن ديگه جاى دنجى براى پنهون کارى هاشون ندارن

پدرم مى گفت : شنيدى چرا ميگن توى بيابون ها بخصوص توى کاريز ها صداى عروسى جن ها مياد و مردم جرأت نمى کنن شب برن بيابون و به باغاشون سر بزنن ؟
گفتم : حدس مى زنم
گفت : ها باريک الله
واسه اينه که عده اى دزد هرچه قدر آب خواستن بفرستن توى زميناشون و از باغ مردم هم هرچى دلشون خواست کش برن

پدرم گفت : ميدونى چرا تلگراف و تلفن و راه اهن و دوچرخه و راديو و تلويزيون و …. حرام کردند ؟
گفتم : نه
گفت : براى اينه که مردم زودتر خبرها رو بهم منتقل مى کنن و چاخان پاخان عده اى رو ميشه

پدرم مى گفت : ميدونى چرا ميگن موسيقى حرومه ؟
گفتم ; نه
گفت : چون موسيقى در خدمت عموم مردمه , اگه موسيقى فقط در خدمت اهداف عده اى که ميگن حرومه قرار بگيره اتفاقا از هزاران سخنرانى هم مؤٽرتر ميشه و حلال اندر حلاله , مٽل سرود

خدا بيامرز سواد خوندن و نوشتن نداشت اما يه عمر به ريش خيلى ها خنديد و خوشحال از دنيا رفت

قاسم نعمت پناه
بهار ۱۳۹۵

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *