هر موقع رفسنجانی تصميم بگيرد مهدی می آيد

وكيل مهدي هاشمي گفت: تشخيص اينكه مهدي هاشمي چه زماني به ايران بازگردد با پدرش هاشمي رفسنجاني است.

به گزارش جهان، محمود عليزاده طباطبايي وكيل مهدي هاشمي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: مهدي مايل است كه دادگاهش به صورت علني برگزار شود ولي تشخيص برگزار شدن دادگاه به صورت علني يا غير علني برعهده قاضي است كه وي الزامي به اجراي نظر متهم ندارد.

وي افزود: هنوزتفهيم اتهامي به مهدي هاشمي انجام نشده و براساس نظرات مقامات مربوطه كه اعلام مي كنند مهدي هاشمي پرونده دارد درباره نحوه برگزاري دادگاه وي اظهار نظر مي کنم.

وكيل مهدي هاشمي تصريح كرد: مهدي هاشمي ازمدت ها قبل آمادگي كامل را براي بازگشت به ايران دارد و منتظر هماهنگي هاي لازم است.

عليزاده طباطبايي گفت: تشخيص اينكه مهدي هاشمي چه زماني به ايران بازگردد با هاشمي رفسنجاني است.

وي ادامه داد: هاشمي رفسنجاني بايد مصالح را بسنجد و سپس تصميم بگيرد و وي نكاتي را تشخيص مي دهد كه ما نمي توانيم تشخيص دهيم.

وكيل مهدي هاشمي با اشاره به اينكه با هاشمي رفسنجاني درباره بازگشت مهدي هاشمي صحبت كرده است اظهار داشت: هرزماني كه هاشمي رفسنجاني تصميم بگيرد مهدي به ايران بازمي گردد.

وكيل مهدي هاشمي ادامه داد: اقامتگاه مهدي هاشمي در آكسفورد و در شهر لندن است و دادستان در اين باره گفته است كه نحوه احضار متهميني كه در خارج از كشورهستند درقانون مشخص است و هر زمان لازم شود ازطريق سفارت ايران در لندن درباره بازگشت وي اقدام خواهيم كرد اما تا كنون به مهدي هاشمي ابلاغي براي بازگشت صورت نگرفته است.

عليزاده طباطبايي تصريح كرد: تا كنون ابلاغ رسمي از سوي مقامات ايراني به مهدي هاشمي براي بازگشت به ايران انجام نشده و ما منتظر هستيم تا به وي اعلام شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *