هنرنمایی پسر ایرانی‌ در ترکیه همه را انگشت به دهان کرد


عارف پسر ایرانی‌ اهل ارومیه و دانشجوی آنکارا‌ی ترکیه است که در یکی‌ از پر بیننده‌ترین برنامه‌های ترکیه ،همه را انگشت به دهان کرد ، او‌ ذهنیت انسان‌ها را میخواند و
کار‌های عجیبش را در ویدئو میتوانید مشاهده کنید

در مرحلهٔ اول: ۲ تا قاشق را به داوران نشون میده و میگه یکی‌ را انتخاب کنید و بعدش … در ادامه ویدئو مشاهده کنید

در مرحلهٔ دوم : چند تا کارت میده دست دختره و میگه یکی‌ از هنرپیشه‌ها را در ذهنت داشته باش و قبل از اینکه دختر بگه چه شخصی‌ را در نظر گرفته بوده،عارف عکس بردپید را با قیچی روی کاغذ در میاره و میگه تو فکرت بردپید را درنظر داشتی و …

مرحلهٔ سوم : به داور اولی‌ میگه کارت مشکی‌ را در نظر داری یا قرمز را ؟ میگه مشکی
به دومی‌ میگه پیک را در نظر داری یا گشنیز را ؟ میگه پیک
به سومین داور میگه از از بین ۱۳ کارت یکی‌ را بگو و داور میگه بیبی و … ادامه را در ویدئو ببینید

مرحلهٔ چهارم : به ۳ نفر میگه یک عدد چهار رقمی بنویسید و بعدش به یکیشون میگه همه را با هم جمع کن و بعدش دره پاکت را که از قبل آورده بود را میگه باز کنید و جواب داخل پاکت است

جالب‌ترین قسمت این ویدئو داور‌های سخت گیری هستند که همه انگشت به دهان موندند و یکی‌ از داورها میگه با کار‌های که تو کردی ما باید چهار دست و پا راه بریم
عارف نیز میگه من کارهای زیادی بلدم که به خاطره کمی‌ وقت نمیتونم ارایه بدهم اما در برنامه‌های آینده کار‌های دیگر عارف را خواهیم دید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *