وطنم: اولین سرود ملی ایران با صدای دریا دادور

اولین سرود ملی‌ ایران، ساختهٔ اهنگساز فرانسوی
Alfred Jean Baptiste Lemaire
که برای اولین بار با اجرای ارکستر ملل، به رهبری پیمان سلطانی در ایران
به روی صحنه رفت. این سرود به وسیله سیاوش بیضایی با افزودن يك مقدمه، بخش میان و بخش پایانی تکمیل شده است .شعر آن سرودهٔ بیژن ترقی‌ می‌باشد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *