ویدئو ‘خرگوش چوپان’ همه را شگفت زده کرده است

انتشار ویدئویی که در آن یک خرگوش همچون سگ گله به گردآوری گوسفندان می پردازد، شگفتی بازدید کنندگان سایت یوتیوب را به همراه داشته است.

در این ویدئو که مکان آن مربوط به مزرعه ای در کشور سوئد در اروپاست، خرگوشی دیده می شود که با مهارت سگ های گله، گوسفندان را جمع می کند.

به نظر می رسد که این خرگوش با زیر نظر گرفتن سگی که در همین مزرعه به جمع آوری گوسفندان می پردازد، آموخته است که چطور با حرکت سریع در اطراف گله، آنها را دور هم جمع کند.

آموزش سگ هایی که بدون کمک چوپان قادر به جمع آوری گله و راهنمایی آنها به داخل آغل یا محوطه محصور شده در مزرعه هستند، یکی از سنت های قدیمی مزرعه داری در اروپاست و سالانه مسابقاتی هم در این رابطه برگزار می شود.

بسیاری از کشاورزان سگ ها را تنها حیواناتی می دانند که قادر به یادگیری این مهارت پیچیده هستند.

اما در سالهای اخیر شواهدی از آموزش حیوانات دیگر برای این کار مشاهده شده است.

BBC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *