پاپ فرانسیس False

Please read the English version at the bottom.

پاپ فرانسیس می گوید: فقط یک استعاره
2013 دسامبر 28
francis
در شش ماه گذشته، کاردینال های کاتولیک، اسقف ها و علمای الهیات در شهر واتیکان با بحث در مورد آینده ی کلیسا و تعریف مجدد آموزه ها و اصول اعتقادی کاتولیک به کنکاش پرداخته اند. شورای سوم واتیکان، بدون شک بزرگ ترین و مهم ترین شورایی است که پس از شورای دوم واتیکان در سال 1962 منعقد شد. پاپ فرانسیس تشکیل شورای جدید را “در نهایت پایان کار شورای دوم واتیکان” دانست. در حالی که برخی سنت گرایان و مرتجعین محافظه کار جناح راست این تلاش ها را تقبیح کرده اند، این تلاش ها ترقی خواهان سراسر جهان را خوشحال کرده است.
شورای سوم واتیکان، امروز به همراه پاپ فرانسیس نتیجه گرفت و اعلام کرد که کلیسای کاتولیک در حال حاضر یک ” دین مدرن و معقول است که دستخوش تغییرات تکاملی شده است. زمان آن رسیده است که همه ی عدم تحمل ها را رها کنیم. ما باید درک کنیم که حقیقت دینی دستخوش تغییر و تکامل می گردد. حقیقت مطلق و یا متحجرنیست. حتی ملحدان اذعان الهی است. کافران از طریق عشق و اعمال خیریه خدا را می شناسند و روح خود را نجات می دهند و شرکت کنندگانی فعال در رستگاری بشریت هستند. ”
پاپ فرانسیس اعلام کرد: “از طریق تواضع، جستجوی روح و تفکر همراه با عبادت ما درک جدیدی از تعصباتی خاص به دست آورده ایم. کلیسا دیگر به جهنم تحت اللفظی که در آن مردم رنج می برند معتقد نیست. این نظریه با عشق بی نهایت خدا ناسازگار است. خدا نه یک قاضی بلکه یک دوست و یک عاشق بشریت است. خدا به دنبال محکوم کردن نیست، بلکه تنها به دنبال در آغوش کشیدن است. همانند افسانه آدم و حوا، ما جهنم را به عنوان یک ابزار کلامی می بینیم. جهنم صرفا یک استعاره برای روح منزوی است که مثل همه ارواح در نهایت در عشق با خدا متحد خواهند شد ”
پاپ در یک سخنرانی که بسیاری را شوکه کرد، ادعا نمود “همه ادیان حقیقت دارند، چرا که آن ها در قلب همه کسانی که آن ها را باور دارند حقیقت دارند. چه نوع حقیقت دیگری وجود دارد؟ در گذشته، کلیسا نسبت به کسانی که آنان را از نظر اخلاقی بد و یا گناه کار تلقی می کرد سخت گیر بود. امروز، ما دیگر قاضی نیستیم. مانند یک پدر با محبت، ما هرگز فرزندانمان را محکوم نمی کنیم. کلیسای ما به اندازه کافی برای دگرجنسگرایان و همجنسگرایان بزرگ است، برای طرفداران زندگی و طرفداران انتخاب! برای محافظه کاران و لیبرال ها. حتی از کمونیست ها هم که به ما پیوسته اند استقبال می کند. همه ما عاشق یک خدا هستیم و او را پرستش می کنیم. ”
در سخنرانی پاپ مقدس اظهار نظری بود که بسیاری از سنت گرایان را تا اندازه ای دچار هیستری و گیج کرد: “خدا همانند ما در حال تغییر وتحول است . زیرا خدا در ما و در قلب ما زندگی می کند. هنگامی که ما عشق و محبت را در جهان منتشر می کنیم، الوهیت خودمان را لمس می کنیم و آن را تشخیص می دهیم. کتاب مقدس یک کتاب زیبا و مقدس است، اما مثل همه آثار بزرگ و باستانی، برخی از پاراگراف های آن از رده خارج هستند. حتی برخی از آنان به عدم تساهل و یا قضاوت دعوت می کنند. زمان آن رسیده است که این آیات را به عنوان الحاقات آتی که بر خلاف پیام عشق و حقیقت تابان ازکتاب مقدس است ببینیم. با توجه به درک جدید ما، ما شروع به قرار دادن زنان به عنوان کاردینال، اسقف ها و کشیش، در آینده خواهیم کرد، امید من این است که روزی ما یک پاپ زن داشته باشیم. اجازه ندهید که هیچ دری که به روی مردان باز است به روی زنان بسته بماند! ”
علاوه بر ندای وسیع پاپ برای تحمل و درک جدید مترقی کاتولیک، او با بالا بردن صدا و کوبیدن روی کرسی مقابل خود، نژادپرستی را محکوم کرد، . پاپ فرانسیس بیش ازیک ساعت وقت صرف انتقاد شدید از سیاستمداران، احزاب و افراد ضد مهاجرکرد. پاپ در حالی که انگشت خود را به نشانه ی خشم تکان می داد فریاد زد: “امروز نژادپرستی شر نهایی در جهان است. وقتی که ایتالیایی ها، اسپانیایی ها یا فرانسوی ها قایق مهاجران آفریقایی را که به دنبال یک زندگی بهتر هستند باز می گردانند آیا شبیه دروازه بان کاروانسرا که به مریم و یوسف گفت که هیچ جایی برای آن ها و مسیح نوزاد وجود ندارد نیستند؟ این مهاجران فرزندان خدا هستند و به ما فرمان داده آن ها را دوست بداریم! ”
صدای بلند او از طریق کلیسای سنت پیتر بازتاب می یافت، پاپ اظهار داشت: “کسانی که جرات می کنند مهاجران چه قانونی و یا غیر قانونی را بازگردانند، به مسیح پشت کرده اند! یک نژادپرست یک مسیحی واقعی نیست. یک نژادپرست کسی است که انسانیت خود را برای تبدیل شدن به یک جانور کنار گذاشته است، یک دیو! او تجسد و تجسم شراست، تجسد وتجسم شیطان! ”
پاپ فرانسیس درمیان کف زدن های صاعقه وار حضارگفت: “از آن جا که مسلمانان، هندوها و همزادگرایان آفریقایی نیز در به صورت و مثال خدا خلق شده اند، نفرت از آن ها نفرت از خداست! رد آن ها رد کردن خدا و انجیل مسیح است. این که آیا ما در یک کلیسا، کنیسه، مسجد یا دیر عبادت می کنیم مهم نیست. چه اورا خدا، عیسی مسیح، آدونای یا کریشنا بنامیم، ما همه یک خدای عشق را پرستش می کنیم. این حقیقت برای همه ی کسانی که عشق و فروتنی در قلب آن ها است بدیهی است! ”
در اظهاری که بسیاری از مردم را شگفت زده کرد، پاپ فرانسیس هشدار داد کسانی که در پی دریغ کردن پناه از یک مهاجر آفریقایی یا مسلمان هستند، خود را در معرض خطر محرومیت از عضویت کلیسا قرار می دهند. ما کسانی را که مایل و علاقمندند که روح خود را در تاریکی و شر تعصب و نژادپرستی جای دهند تکفیر می کنیم. شیطان خودش یک استعاره یا یک تجسم شخصیت، برای شر جمعی بشر است. امروز، این شرقبل از هر چیز به عنوان نژادپرستی، عدم تحمل، آزار مذهبی وتعصبات از هر نوع آشکار گشته است. ”
تنی چند از کاردینال های برجسته کاتولیک با ترک کلیسا به اظهارات پاپ فرانسیس ‘پاسخ دادند. کاردینال آرنیز از نیجریه پرسید: “ما به چه چیز می توانیم تکیه کنیم اگر اعلام کنیم که حقیقت نسبی است؟ برعکس، حقیقت به طور مستقل از احساسات شخصی ما وجود دارد. اگر ما هویتی از خود نداشته باشیم، اگر به حقیقتی اتکا نداشته باشیم، تمامی این صحبت ها از عشق و مدارا توخالیست. من فرانیسیس را متهم می کنم که به یک مرتد تبدیل شده و او یک پاپ معتبر نیست. در واقع، فرانسیس دیگر حتی یک کاتولیک هم نیست. مقر سنت پیتر خالی است من در حال حاضر یک سنت گرای ضد پاپ هستم. باید مدت ها قبل چنین می شدم. واتیکان تمام دنیای مسکونی را در گذشته در آغوش داشت، اما بدتر از آن، در حال حاضر نسبیت گرایان اخلاقی در مورد سقط جنین و همجنسگرایی را در آغوش گرفته. و همزمان آغوش به روی اخلاق گرایی مطلق به نفع مهاجرت غیر قانونی و نسل کشی فرهنگی در برابر اروپا گشوده است. ”
در بحث برانگیز ترین بیانیه ی خود، کاردینال آرنیز گفت: “اسلام کشور من را مورد تاخت و تاز قرار داده است، و در حال حاضر هم تهدید به تاخت و تاز اروپا می کند. برخی از بخش هایی از نیجریه که در حال حاضر تحت قانون شریعت اسلامی زندگی می کنند، کاتولیک ها دیگر آزادی انجام فرائض دینی خود را ندارند. فرانسیس یک احمق است اگر فکر می کند که سیاست های مهاجرتی لیبرالش ختم به خیر خواهد شد. او به تمدن غرب خیانت می کند. اگر چنین چیزی در اروپا به مسیر فعلی خود ادامه دهد، شهر واتیکان یک روز تبدیل به یک مسجد بزرگ خواهد شد. کسانی که در غرب این حقیقت را نادیده بگیرند، مسئول این خطر عظیم هستند. ”
کاردینال آرنیز آفریقایی با بیهوده گویی خشمگینانه و تند و سوزان خود که نفرت عمیق او را آشکار می ساخت اظهار داشت: “هیچ مشکلی در کار اروپایی ها که می خواهند برای از مرزهای خود حفاظت کنند وجود ندارد. مشکل این است که کنترل مرزی به اندازه کافی نیست و سیاست های مهاجرت در اروپا بیش از حد ملایم است. آیا تمایل به حفظ خانه خود نژادپرستی است؟ چرا تمایل به حفظ فرهنگ خود برای آینده ی مردم خود و کودکان خود را نژادپرستی می خوانیم؟ آیا سفیدپوستان امروز احمق شده اند؟”
پرواضح است، کلیسای کاتولیک تصمیم گرفته است که دوباره به انسانیت بپیوندد و تعصب و افراط گرایی را رد کند. به گزارش برخی از کلیساها کوچک و چند کاردینال و اسقف مرتد، کلیسا افرادی متعصب و تنگ نظر را از دست داده است، اما پاپ فرانسیس دوستی جهان را به دست آورده است. پاپ فرانسیس برای موضع انسانی در دفاع از حقوق بشر و برعلیه تعصب سزاوار ستایش است .

Here are two sites that expose it:

http://www.ncregister.com/blog/jimmy-akin/dont-fall-for-this-pope-francis-hoax-5-things-to-know-and-share

http://www.snopes.com/politics/satire/francis.asp

Subject: All religions are true!
ALL RELIGIONS ARE TRUE, ADAM AND EVE A FABLE, HELL IS A MERE METAPHOR – says Pope Francis

December 28, 2013
For the last six months, Catholic cardinals, bishops and theologians have been deliberating in Vatican City, discussing the future of the church and redefining long-held Catholic doctrines and dogmas. The Third Vatican Council, is undoubtedly the largest and most important since the Second Vatican Council was concluded in 1962. Pope Francis convened the new council to “finally finish the work of the Second Vatican Council.” While some traditionalists and conservative reactionaries on the far right have decried these efforts, they have delighted progressives around the world.
The Third Vatican Council concluded today with Pope Francis announcing that Catholicism is now a “modern and reasonable religion, which has undergone evolutionary changes. The time has come to abandon all intolerance. We must recognize that religious truth evolves and changes. Truth is not absolute or set in stone. Even atheists acknowledge the divine. Through acts of love and charity the atheist acknowledges God as well, and redeems his own soul, becoming an active participant in the redemption of humanity.”
“Through humility, soul searching, and prayerful contemplation we have gained a new understanding of certain dogmas. The church no longer believes in a literal hell where people suffer. This doctrine is incompatible with the infinite love of God. God is not a judge but a friend and a lover of humanity. God seeks not to condemn but only to embrace. Like the fable of Adam and Eve, we see hell as a literary device. Hell is merely a metaphor for the isolated soul, which like all souls ultimately will be united in love with God” Pope Francis declared.
In a speech that shocked many, the Pope claimed “All religions are true, because they are true in the hearts of all those who believe in them. What other kind of truth is there? In the past, the church has been harsh on those it deemed morally wrong or sinful. Today, we no longer judge. Like a loving father, we never condemn our children. Our church is big enough for heterosexuals and homosexuals, for the pro-life and the pro-choice! For conservatives and liberals, even communists are welcome and have joined us. We all love and worship the same God.”
One statement in the Pope’s speech has sent traditionalists into a fit of confusion and hysteria. “God is changing and evolving as we are, For God lives in us and in our hearts. When we spread love and kindness in the world, we touch our own divinity and recognize it. The Bible is a beautiful holy book, but like all great and ancient works, some passages are outdated. Some even call for intolerance or judgement. The time has come to see these verses as later interpolations, contrary to the message of love and truth, which otherwise radiates through scripture. In accordance with our new understanding, we will begin to ordain women as cardinals, bishops and priests. In the future, it is my hope that we will have a woman pope one day. Let no door be closed to women that is open to men!”
In addition to the Pope’s sweeping calls for tolerance and a new progressive understanding of Catholicism, he condemned racism, raising his voice and pounding the podium in front of him. Pope Francis spent over an hour castigating anti-immigrant politicians, parties and individuals. Wagging his finger sternly with righteous indignation, the Pope shouted “Racism today is the ultimate evil in the world. When Italians, Spanish or French turn back the boats of African migrants seeking a better life, are they not like the inn keeper who told Mary and Joseph that there was no room for them and the infant Christ? These migrants are children of God and we are commanded to love them!”
His voice loudly echoing through St. Peter’s basilica, the Pope stated “those who would dare to turn immigrants away, be they legal or undocumented, turn their backs on Christ himself! A racist is not a true Christian. A racist casts aside his humanity to become a beast, a demon! He is the embodiment and personification of evil, a Satan!”
To a chorus of thunderous applause, Pope Francis stated “because Muslims, Hindus and African Animists are also made in the very likeness and image of God, to hate them is to hate God! To reject them to is to reject God and the Gospel of Christ. Whether we worship at a church, a synagogue, a mosque or a mandir, it does not matter. Whether we call God, Jesus, Adonai, Allah or Krishna, we all worship the same God of love. This truth is self-evident to all who have love and humility in their hearts!”
In a announcement that shocked many people, Pope Francis warned that “those who seek to deny a home to the migrant, to the African and the Muslim, risk their membership in the church. We will consider excommunication for those whose souls willingly dwell in the darkness and evil of intolerance and racism. Satan himself is a metaphor or a personification, for the collective evils of mankind. Today, these evils manifest foremost as racism, intolerance, religious persecution and bigotries of all kinds.”
A couple of prominent Catholic cardinals have responded to Pope Francis’ declarations by leaving the church. Cardinal Arinze of Nigeria asked, “what do we stand for if we declare that truth is relative? On the contrary, truth exists independently of our personal feelings. All of this talk of love and tolerance is hollow if we have no identity of our own, if we stand for nothing. I charge that Francis has become a heretic, and that he is not a valid Pope. Indeed, Francis is no longer even a Catholic. The seat of Saint Peter is vacant. I am now a Sedevacantist. I should have become one long ago. The Vatican has embraced ecumenism in the past, but worse than that, it has now embraced moral relativism on abortion and homosexuality. At the same time it is embracing moral absolutism in favour of illegal immigration and cultural genocide against Europe.”
In his most controversial statement, Cardinal Arinze said “Islam has overrun my own country, and now it threatens to overrun Europe. Some parts of Nigeria now live under Islamic Sharia law. Catholics there are no longer free to practice their faith publicly. Francis is a fool if he thinks that his liberal immigration policy will end well. He has betrayed western civilization. Vatican City will one day become a giant mosque if things continue in Europe along their present course. Those in the West who ignore this truth, do so at their own peril.”
In an angry and vitriolic rant revealing deep self-hating tendencies, the African Cardinal Arinze stated “There is nothing wrong with Europeans who want to protect their borders. The problem is that there is not enough border control and the immigration policies are far too lenient in Europe. Is it racist to desire to preserve one’s own home? Why is it racist to want to preserve your own culture and a future for your people and your children? Have white people gone stupid today?”
This much is clear, the Catholic Church has made a decision to rejoin humanity and to reject intolerance and extremism. The church has lost a few narrow-minded bigots, with reports of some small parishes and a few cardinals and bishops defecting, but Pope Francis has gained the friendship of the world. Pope Francis deserves praise for taking a humane stand in defence of human rights and against bigotry.
All religions are true!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *