پسرميخواهد به تو نگاه کند بايد پول بدهد

شهريور.سطح فکر شيخی که دردانشگاه تهران از او تجليل کردند:پسرميخواهد به تو نگاه کند بايد پول بدهد/کاربرای زن..بافندگی است حالا بوليز، قالي، هرچه…

روشنگری.در تيرماه امسال مسئولان رژيم همايشی برای تقدير و تجليل از «مقام علمی و معنوی» شيخ محسن قرائتی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران برگزارکردند. در اين مراسم دکتر مرضيه وحيد دستجردی وزير بهداشت رژيم اسلامی گفت:« هنر حجت الاسلام قرائتى اين است که با سخنان خود باعث عروج روح انسان مى شود.»

سخنان زير که روز پنج شنبه 10 شهريور از قول اين شيخ در رسانه های رژيم منتشر شد نشان ميدهد اولا «مقام علمی و معنوی» در جمهوری اسلامی يعنی چه و تا چه درجه ای سقوط کرده است، ثانيا روح خانم وزير با چه نوع سخنانی «عروج» ميکند، ثالثا وزارت اين خانم تا چه حد نشانه «عروج» موقعيت زن در جامعه است.

بخشی از اظهارات قرائتی به نقل از برنا

«اسلام چقدر به زن گفته تو گران هستي، و زنها چقدر نمي‌فهمند و خودشان را در خيابان‌ها حراج مي‌كنند. مي‌گويد: پسر مي‌خواهد به تو نگاه كند، بايد پول بدهد. اگر خواستی هميشه به تو نگاه كند بايد خرجی تو را بدهد. دخترهای ما خودشان را آرايش مي‌كنند، مفت مي‌گويد: نگاهم كن. يعنی اسلام گفته ارزش داري، دختر مي‌گويد حراج هستم. حالا ببينيد اسلام طرفدار زن است يا خود زنها طرفدار… اگر حتی برای يك ساعت، برای يك ماه، برای يك هفته خواستی صيغه كني، صيغه محرميت، آن هم بايد پول بدهی. خوب ديگر چه؟ اينها حرف دارد. منتهی من مي‌خواهم همه را بگويم تند تند مي‌گويم. …
شرايط كار و فعاليت زن
كار زن: كار برای زن، اول گفته كاری باشد آزاد، هروقت خواست كار كند، هروقت خواست كار نكند. اختياری باشد. 2- بايد سبك باشد. 3- بايد حتي‌المقدور در خارج از خانه نباشد. به چه دليل آقای قرائتی اين حرف را مي‌زني؟ كه بايد اختياری باشد، سبك باشد، حتي‌المقدور در خانه باشد. لازم شد بيرون برود. به دليل اينكه مي‌گويد: «عَلّ مُوهُنَّ» ياد خانم‌ها بدهيد، چه چيزي؟ «الْغَزْلَ» (مستدرك/ج13/ص187) غزل يعنی بافندگی. خانم‌های شما بافندگی ياد بگيرند. بافندگی آزاد است. هر ساعتی خواست كنار مي‌گذارد. حالا بوليز است، خياطی است، قالی است، هرچه… هر لحظه مي‌تواند كنار بگذارد. بچه‌اش گريه مي‌كند كنار مي‌گذارد و سراغ بچه‌اش مي‌رود. سبك است، حتي‌المقدور هم در خانه است. چون زن يك مشكلاتی دارد. مشكلات زن كسالت‌هايی كه مربوط به زن است. مسأله ويار هست، مسأله حاملگی است، مسأله زايمان هست، يك مشكلاتی دارد. پس زن مشكلاتی دارد، كار هم يك خوبي‌هايی دارد.
جمعش به اين است كه يك كاری بدهيم كه هم با بدن و ساختمان بدنش بخورد، و هم… اگر خواست بيرون برود آرايش نكند. قرآن مي‌گويد: «تَبَرُّج‏» (احزاب/33) «تَبَرُّج‏» از برج است. ما برج به ساختمان‌هايی مي‌گوييم كه در خيابان به آدم چشمك مي‌زند. چنين مي‌كند به من نگاه كن! ساختمان‌هايی كه چشمك مي‌زنند مي‌گويند برج. «تَبَرُّج‏» يعنی مثل برج نشويد. يعنی طوری بيرون نياييد كه چشم‌ها به سمت شما برود. «فَيطْمَعَ الَّذی في‏ قَلْب ه مَرَضٌ» (احزاب/32) آن كسی كه مريض است چشمش عقب شما بيايد. بعد هم نگفته «فَيطْمَعَ الَّذين»، «فَيطْمَعَ الَّذی» يكوقت مي‌گويد خوب حالا يك پسر هرزه، من به خاطر يك پسر هرزه كنم. خود را بپوشم. اين رقمی لباس بپوشم. مي‌گويد اگر يك هرزه هم در جامعه هست، بايد يك طوری كني، هرزه‌ها ناكام شوند. هرزه‌ها به عنوانی كه شما يك آدم حراجی هستي، از تو لذت نبرند.»
از سایت روشنگری ۱۰ شهریور ۱۳۹۰

One thought on “پسرميخواهد به تو نگاه کند بايد پول بدهد

  1. نصیحت اسلامی و پدرانه!
    خانم ها مثل برج نشوید چون برج چشمک میزند، چشمکی نشوید و بولیز و قالی‌ ببافید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *