چندی پیش جوکی به زبان انگلیسی در دنیای نت زاده شد

که نکات ارزشمندی را در خصوص سیاست های رسانه های امریکا در برداشت ترجمه ی فارسی جوک به شکل زیر است
مردی دارد در پارک مرکزی شهر نیویورک قدم میزند که ناگهان میبیند سگی به دختر بچه ای حمله کرده است و هیچ کس قادر به جلوگیری سگ نیست، سگ هم از حمله خودش عقب نشینی نمیکند، در واقع جان دختر بچه در خطر بود.
مرد مورد داستان ما به طرف انها میدود و با سگ درگیر میشود . سرانجام سگ را میکشد و زندگی دختربچه ای را نجات میدهد
پلیسی که صحنه را دیده بود به سمت انها می اید و میگوید :<تو یک قهرمانی>
فردا در روزنامه ها می نویسند :
یک نیویورکی شجاع جان دختر بچه ای را نجات داد
مرد میگوید: اما من نیوریورکی نیستم
پلیس : پس روزنامه های صبح می نویسند: آمریکایی شجاع جان دختر بچه ای را نجات داد .
ان مرد دوباره میگوید: من امریکایی نیستم
از او میپرسند :خب پس تو کجایی هستی
<من ایرانی هستم >
فردای آن روز روزنامه ها این طور می نویسند :
یک تند روی مسلمان سگ بی گناه امریکایی را کشت !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *