کاوه موسوی، شاکی مهدی هاشمی در آکسفورد، تهدید به مرگ شد

کاوه موسوی که نامش بعد از طرح شکواییه‌ای در باره نحوه پذیرش مهدی هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آکسفورد بر سر زبان‌ها افتاده بود، از سوی افرادی ناشناس تهدید شده است. قرار دادن یک «پوکه» فشنگ در صندوق پستی خانه موسوی باعث شده است که نیروهای امنیتی انگلستان وارد کار شوند. یک کارشناس امنیتی به خودنویس گفت که این تهدید علی‌القاعده نمی‌تواند کار مرتبطین به خانواده هاشمی باشد

کاوه موسوی، شاکی مهدی هاشمی در آکسفورد، تهدید به مرگ شد

۱۲ دی ۱۳۹۰ خودنویس

کاوه موسوی که نامش بعد از طرح شکواییه‌ای در باره نحوه پذیرش مهدی هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آکسفورد بر سر زبان‌ها افتاده بود، از سوی افرادی ناشناس تهدید شده است. قرار دادن یک «پوکه» فشنگ در صندوق پستی خانه موسوی باعث شده است که نیروهای امنیتی انگلستان وارد کار شوند. یک کارشناس امنیتی به خودنویس گفت که این تهدید علی‌القاعده نمی‌تواند کار مرتبطین به خانواده هاشمی باشد.

به گزارش یک منبع  امنیتی[نام محفوظ]، به دنبال حضور کاوه موسوی در یکی از برنامه‌های ماهواره‌ای (شبکه اندیشه)و طرح ادعاهایی علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، تلفن‌های «مشکوک» به خانه او در روزهای اخیر افزایش یافته است. بعد از ظهر دوشنبه، دوم ژانویه نیز، پیدا شدن یک «پوکه» فشنگ در صندوق پستی خانه  این وکیل حقوق بشر و محقق دانشگاه آکسفورد باعث شد تا پلیس خواهان وارد شدن نیروهای امنیتی برای تحقیقات بیشتر شود.

او همچنین به خودنویس گفت که با توجه به حساسیت‌های زیاد روی پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی و توجه بیش از پیش دستگاه‌ها دولتی انگلستان به این پرونده، هر گونه اقدامی از سوی مرتبطین به آقای هاشمی بعید به نظر می‌رسد. این کارشناس امنیتی معتقد است که با در نظر گرفتن حساسیت‌های فراوانی که پیرامون شکایت دکتر کاوه موسوی نسبت به پذیرش مهدی هاشمی در دانشگاه آکسفورد به وجود آمده است، به قاعده نمی‌بایست انگشت اتهام را به سوی خاندان هاشمی گرداند. با این همه، به گفته این منبع،  هنوز معلوم نیست که این تهدید از سوی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی انجام شده یا اینکه با مسائل اخیر آکسفورد ارتباط داشته است.

بنا به آخرین گزارش رسیده از آکسفورد، چند کارشناس امنیتی دولت انگلستان هم‌اکنون برای بررسی تهدیدها و رویداد امنیتی امروز به آکسفورد رفته‌اند و در حال حاضر تحقیقات پیرامونی در محل حادثه ادامه دارد

منبع 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *