کمدی امام سیزدهم ادامه دارد : امام مقوايی سخنرانی در بهشت زهرا

……لاکن اس ام اس را مجانی میکنیم، اینترنت را مجانی میکنیم، من تو دهن این فیلترچی ها میزنم، لاکن به این سرعت قانع نباشید، اینترنت ۲ مگابایت به خانه هایتان می آوریم، لاکن به همه تان یک فروند لف تاف مجانی میدهم، لاکن قانع نباشید به این چیزها، ولاکن من گوگل تعیین میکنم، من توی دهن گوگل پلاس میزنم. ما از برای فیسبوک انقلاب نکردیم، فیسبوک مال خره، ما انقلاب نکردیم که جی میل و هات میل ارزان شود… ولاکن

IranMaa Weblog

One thought on “کمدی امام سیزدهم ادامه دارد : امام مقوايی سخنرانی در بهشت زهرا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *