گاو با شعور

انسانی که خود را ” متمدن ” میداند یا پول میدهد بلیط میخرد برود ضجر حیوانی را مشاهده کند و ” تفریح ” میکند یا میرود بوکس زدن دو آدم و ضر به سرو مغز زدن ها را نگاه کند و اسمش را بگذارد ” ورزش ” و یا در هزاره سوم شاهد بمباران و کشتار میلیونی انسانها میشود و سکوت میکند . این ” انسان متمدن ” از قرار شکل وحشیگریش فرق میکند و هنوز شاید قرنها تا دروازه های تمدن هم فاصله دارد. این بار اول نیست که حیوانات نشان داده اند به مراتب از انسانها بهتر هستند حتی شیر هم در جنگل وقتی سیر است و گرسنه نیست خطری ندارد اما تنها این انسان است که هرچه بیشتر دارد طمعع او بیشتر است آیا تا به حال دیده اید حیوانی ، هم جنس خود را تکه پار ه کند ؟ این فقط از ” انسان ” بر می آید که با مرگبارترین سلاحها انسانها را تتکه پاره میکند ….گوریلی در باغ وحش بچه ای را که به پائین پرت شده بود در آغوش گرفت محافظت کرد تا ماموران بیایند و او را بگیرند و آنوقت ” انسان دانشمند ” سلاحهای مرگباری می سازد که انسانها را از بین ببرد و به ساختمانها ضرری نزدند و یا با هواپیماهای بدون سرنشین و از راه دور بمباران و قتل عام کند.ایکاش این ” انسان” همچنان در شکل حیوانی باقی می ماند شاید دنیای بهتری می داشتیم فعلا که از دولتی سر انسان بخصوص نوع ” دانشمند و متمدنش ” نه طبیعت روی خوش می بیند نه حیوانات چهار پا و نه بشر دوپا …عکس را مشاهده کنید . … … …. . ..

گاو با شعور

هنگام آن رسيده است كه انسانها در برابر همه جنگ آفرينان بايستند؛ سلاح هايشان را زمين بيندازند و براي آينده بدون نبرد و خون ريزي تلاش كنند. فردايي كه همه ما آرزويش را داريم، پر از دوستي و آرامش…
______________________________________

لحظه بیداری «انسانیت» در برزخ توحش

آلوارو مونرو ماتادور معروف اسپانیایى افتاد و گریه کرد… چون فهمید که حیوان نمى خواهد با او بجنگد…
به نگاه معصوم این حیوان نگاه کنید. او فهمید این حیوان با چشمان اشکبارش «صلح» را جستجو می کند.
گاهی شعور یک حیوان بیشتر از بعضی انسانهاست. ای کاش تمام کسانی که به جنگ دامن میزنند، به اندازه این گاو شعور داشتند.
gov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *