گفتم من میخوام زن بگیرم فكر بكر

.پیش رفتم طباخی یه 2 تا مغز خوردم خیلی سر حال شدم دیروز هم رفتم 2 تا مغز دیگه خوردم انقدر انرژیم زیاد شد رفتم به مامانم
گفتم من میخوام زن بگیرم طفلی انقدر خوشحال شد شبش رفته بود تو درو همسایه داشت دنبال یه دختر واسه من میگشت
خلاصه امروز صبح هم گفتم برم 2 تا مغز دیگه بخورم رسیدم دم طباخی دیدم پلمپ شده
یه پارچه زدن به علت فروش کله پاچه خر تا اطلاع ثانوی پلمپ است

فهمیدم مغز خر خورده بودم میخواستم زن بگیرم به خودم اومدم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *