یک ایرانی به عنوان نماینده مجلس ایالتی قانونگذاری آمریکا انتخاب شد

برای اولین بار در تاریخ آمریکا یک ایرانی به عنوان نماینده مجلس ایالتی قانونگذاری آمریکا انتخاب شدwow!
جالب تر از همه اینه که این جوان ایرانی “سایروس/سیروس حبیب” نابیناست!!!
“سیروس” وکیل تکنولوژی و فارغ التحصیل از دانشگاههای آکسفورد و یل …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *