ایران از پرتاب یک ماهواره کوچک به فضا خبر داد

ایران در سال‌های اخیر بودجه زیادی برای برنامه‌های تحقیقات فضایی اختصاص داده است خبرگزاری‌های ایران از پرتاب موفقیت آمیز یک ماهواره کوچک برای تحقیقات مربوط به هواشناسی و حوادث طبیعی … Read More

روزنامه فرانسوی از یک دانشمند ایرانی مخفی پرده برمی دارد

روزنامه فرانسوی لوموند در شماره روز چهارشنبه 1-2-2012 در گزارشی مفصل به بررسی زندگی مخفیانه یکی از دانشمندان اتمی جمهوری اسلامی بنام محسن فکری زاده پرداخته است. لوموند می نویسد … Read More

حامیان خامنه‌ای سایت «دیگربان» را جعل کردند

  حامیان علی خامنه‌ای سایتی مشابه سایت «دیگربان»٬ به منظور نقد و بررسی «جریان فتنه و اصلاح‌طلبی» راه‌اندازی کرده‌اند. این سایت نوپا که در فرم و ظاهر و حتی در … Read More