قیمت هر عدد تخم ‌مرغ همچنان ۲۵۰ تومان

عجب مردم پر توقع ! همه چیز رو مجانی‌ میخواهند . آبتون مجانی‌ شد، برقتون مجانی‌ شد ، اتوبوس مجانی‌ شد، نفت و بنزین مجانی‌ شد، حالا دیگه چی‌ میخواهید … Read More