One thought on “Anti-Islamic filmmaker

 1. خلاصه فیلم
  فیلم ابتدا با صحنه هایی از حمله مسلمانان به محله های مسیحی نشین مصر شروع می شود
  محمد به نزد خدیجه می رود و از با نگاه به درون واژن خدیجه دخترش را میبیند. این روایت درکتاب صحیح بخاری نقل شده است
  سپس محمد با الاغی روبه رو می شود که که او را اولین حیوان مسلمان می نامد که نامش جبار است!
  به نقل از کتاب تاریخ طبری
  محمد به یارانش دستور کشتن مردان قبایل غیر مسلمان و غنیمت گرفت زنانشان را می دهد. چیزی که به وضوح در قرآن و کتب تاریخی اسلامی درج شده است. سوره نساء و بقره
  سپس با آوردن آیاتی زنان مختلف را برای خودش حلال میکند چیزی که در سوره احزاب شاهد آن هستیم
  سپس با یک یهودی مجادله کرده واو را به خاطر عدم پذیرش اسلام به خارج از عربستان تبعید می کند که این روایت در کتاب صحیح مسلم نقل شده است
  سپس در این فیلم ماجرای عایشه خردسال وازدواجش با محمد را به تصویر میکشد .
  سپس به سراغ ماجرای ازدواج محمد با زینب زن پسر خوانده اشاره می کند که این ماجرای خنده دار تلخ به وضوح در قران آمده است
  سپس در این فیلم پیر زنی شاعر را به نمایش می گذارد که به خاطر مخالفتش با اسلام به دستور پیامبر اسلام کشته می شود.
  کتاب تاریخ طبری این ماجرا را به تفصیل یاد کرده است
  سپس فیلم صحنه ی خطاب معروف پیامبر اسلام در سوره توبه را به تصویر کشیده که محمد می گوید یا مسلمان شوید یا کشته شوید!
  در ادامه محمد به یارانش از غنایم جنگی میگوید و یارانش را به دستیابی آنها امیدوار میسازد که این دقیقا آیه قران است که بشتابید به سوی غنایمی که خدا برایتان آماده کرده!
  در صحنه بعدی ماجرای کشتن قوم یهود را نشان می دهد که در آن محمد با کشتن یک مرد یهودی زنش به نام ریحانه را به غنیمت میگیرد. که ماجرای ریحانه در تاریخ اسلام بسیار معروف است
  در صحنه آخر هم ماجرای سوره تحریم قرآن را عینا نمایش داده که در ان محمد وقتی که با کنیزش در خانه خلوت کرده ، زنانش حبصه و عایشه سر می رسند و مچ او را میگیرند‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *