Maria TV in Egypt. I am just amazed!!!!!!!!!!!

ماریا تی وی مصر

روان ایرج‌میرزا شاد که خطاب به اینقبیل زنان چنین فرموده است:
به قربانت مگر سیری؟ پـــیازی؟

APTOPIX Mideast Egypt Maria Channel
که تــوی بقــچه و چــادر نمازی؟
تــو مــرآت جــمـال ذوالــجــلالی
چــرا مــانـند شـلغم در جـــوالی؟
سرو ته بسته چون در کوچـه آیی
نـه خــانمجان، که بادمجان مـایی
بــدان خـوبی درین چادر کریـهی
به هر چیزی بـجز انسان شبـیهی
کجــا فــرمــود پیغمبر بـه قرآن
که بــایــد زن شـود غول بیابان؟
کدامست آن حدیث و آن خبر کو؟
که باید زن کند خود را چو لولو؟
. . .
به عصمت نیست مربوط این طریقه
چــه ربطی …ز دارد بـــا شقیقه؟

اولین برنامه خبری شبکه ماریا تی وی مصر که
> همه مجریان و گردانندگان اون پوشش کامل حجاب و روبنده اسلامی دارند پخش شد!
زن مجری شبکه در ابتدای برنامه اخبار از بینندگان زن این تلویزیون خواست که
> اگر در هنگام پخش برنامه های این شبکه مردی در حال تماشای تلویزیون هست
> او رو از اطاق بیرون کرده و فقط خانمها مجاز به دیدن برنامه‌های این شبکه هستند!
زن مجری ماریا تی وی اعلام کرد:
> دیدن چشمهای من (تنها قسمت بدن مجری که عاری از حجاب است)
> از صفحه تلویزیون برای مردها به لحاظ شرع اسلامی مجاز نیست!
>
> پس از این ” هشدار” ، برنامه اخبار شبکه شروع شد.

egypt

egypt1

egypt2

egypt3

APTOPIX Mideast Egypt Maria Channel

 

 

نمایی از برنامه کودک این شبکه اسلامی

; ;
> ;
> ;
> بیخود نیست که انیشتین میگه:
> حماقت هیچ مرزی ندارد !!
آخه یعنی اینا عقلشون نمی رسه حالا که هیچ جای بدنشون معلوم نیست
> خب چه لزومی داره تصویر پخش بشه ؟
> کلاً صدا رو پخش کنند دیگه… !!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *