احمدی نژاد: حق مردم را در جیب شان می گذاریم

در میان انتقاد گسترده اقتصاددانان و صنعتگران، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، می گوید که مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا می شود. او امروز چهارشنبه ۳۰ … Read More